Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a MASPORT – Magadért Sportolj! mobil applikációt (a továbbiakban: Applikáció) letöltő és alkalmazó (továbbiakban Sportjátékos) személyes adatainak kezelésére jogszerű módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) szerinti megfelelő tájékoztatás alapján kerüljön sor. Jelen tájékoztató tartalmazza az Applikáció használatán keresztül megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá a Sportjátékosok személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Magyar Szabadidősport Szövetség (székhely: 1146 Istvánmezei út 1-3. Budapest, Magyarország, adószám: 19014702-2-42)

Telefon: (+36 1) 460-6816

E-mail: info_kukac_masport.hu

A kezelt adatok köre

A Sportjátékos a MASPORT – Magadért Sportolj! Applikáció alkalmazásba történő regisztrációval kifejezetten elfogadja az Adatkezelő jelen Tájékoztatóját, illetve az Adatkezelő Tájékoztatóban részletezett adatkezelési gyakorlatát. Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://magadertsportolj.hu/ honlapon (a továbbiakban: Honlap) és az Applikációban. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató megváltoztatására, melyről a Sportjátékost megfelelően értesíti. Az Adatkezelő külön felhívja a Sportjátékosok figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni az Adatkezelő fenti I. pontban foglalt elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

A MASPORT – Magadért Sportolj! Applikációban szereplő kihívásokban való részvételhez szükséges adatok megadása, a regisztrált Sportjátékossal való kapcsolattartás biztosítása, hírlevél vagy push notification formájában.

Név, email cím, település, születési idő

Facebook vagy G-mail profil elérhetősége azokon keresztül történő regisztráció esetén

opcionális: tanintézmény

Visszavonásig

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A MASPORT – Magadért Sportolj! applikáció igénybevételéhez szükséges regisztrációval a Sportjátékos adatai a jelen Tájékoztatóban megjelölt Cantinart Vizuális és Marketing Szolgáltató Kft. szerverszolgáltatónál és Applikáció üzemeltetőnél, mint adatfeldolgozónál kerülnek tárolásra.

A 2. pontban ismertetett személyes adatok kezelésére az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai, valamint a megjelölt adatfeldolgozók és további adatkezelők jogosultak.

A Lépéssel Nyerhetsz! program keretében meghirdetett Kihívások esetében az alábbi adatkezelők jogosultak a személyes adatok kezelésére:

Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (székhely: 1121 Budapest, Korányi Frigyes út 1.)

Budakeszi járás Egészségfejlesztési Iroda (székhely: 2051 Biatorbágy Mester u. 2.)

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Push üzenetek

A Sportjátékosnak lehetősége van a mobiltelefonján történő beállítással push üzenetek küldését illetve fogadását engedélyezni, amely az Applikáció igénybevételének Sportjátékos által történő megkönnyítését célozza. A push üzenetek engedélyezése esetén (amely bármikor letiltható a Sportjátékos által) a Sportjátékos értesítést kap az Applikációban kiválasztott kihívásokkal kapcsolatos hírekről, információkról, kampányokról.

Tárhelyszolgáltató adatai:

https://cantinart.hu/
Tárhelyszolgáltató neve: Cantinart Vizuális és Marketing Szolgáltató Kft.
Elérhetősége: 1136 Budapest, Hollán Ernő u 19-21. A. ép. V. em. 2.
email: office_kukac_cantinart.hu